ΕΣΠΑ
Δικηγορικό γραφείο

Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια, Νεα Ιωνία Αττικής

Η Βασιλική Βαφάκου είναι Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια. Το 2015 ίδρυσε το Δικηγορικό Γραφείο στην Νέα Ιωνία Αττικής, οδό Μυκάλης 18.
Κύριος στόχος του γραφείου είναι ο προσεκτικός και αποτελεσματικός χειρισμός των υποθέσεων των εντολέων. Η συνέπεια και η υπευθυνότητα απέναντι στον εντολέα είναι πρωταρχικό μέλημα μας με σκοπό την παροχή αξιόπιστων νομικών υπηρεσιών.
Το Δικηγορικό γραφείο Βαφάκου Π. Βασιλική δραστηριοποιείται στην μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη υποθέσεων και παρέχουμε νομικές συμβουλές και την εκπροσώπηση ενώπιον των Δικαστηρίων σε ζητήματα που απαιτείται.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Είμαστε εδώ για εσάς!

 
Δικηγορικό γραφείο

Εμπορικό Δίκαιο

Σύσταση, τροποποίηση, λύση εταιρειών, κατοχύρωση εμπορικού σήματος (εθνικό ή Ευρωπαϊκής Ένωσης). Σύνταξη συμβάσεων, δικαστική είσπραξη απαιτήσεων, αγωγή ή έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια, ανακοπές, κ.ο.κ.

Δικηγορικό γραφείο

Εμπράγματο Δίκαιο

Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. Ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία αγοραπωλησιών ακινήτων, παράσταση σε συμβόλαια. Τέλος εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης και βαρών, υποθέσεις ενώπιον Κτηματολογίου κ.ο.κ.

Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Συναινετικό και κατ’ αντιδικία διαζύγιο, προσβολή πατρότητας τέκνου, αναγνώριση τέκνου, δικαστική συμπαράσταση κ.ο.κ.

Κληρονομικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Σύνταξη Διαθήκης, Δημοσίευση διαθήκης ή και κήρυξη κυρίας. Έκδοση κληρονομητηρίου, αποποίηση κληρονομίας, άδεια αποποίησης από ανήλικο. Αποδοχή κληρονομίας και αποδοχή κληρονομίας με ευεργέτημα απογραφής, αποσφράγιση, έκδοση πιστοποιητικών κ.ο.κ.

Δικηγορικό γραφείο

Ενοχικό Δίκαιο

Σύνταξη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτου ή επαγγελματικού χώρου, μισθωτικές διαφορές. Διαταγή πληρωμής και απόδοσης ή αγωγή για οφειλόμενα μισθώματα, κακή χρήση μισθίου, σύνταξη συμβάσεων, κ.ο.κ.

διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση

Η Βασιλική Π. Βαφάκου είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η διαμεσολάβηση συνιστά θεσμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που εντάχθηκε στην ελληνική νομική πραγματικότητα με το Ν. 3869/2010 και την προτείνουμε σε περιπτώσεις που η δικαστική οδός κρίνεται χρονοβόρα και ασύμφορη.

Συχνές Ερωτήσεις

Εδώ είναι οι απαντήσεις στις ποιο συχνές σας ερωτήσεις

Αφού επιλέξετε το ακίνητο που επιθυμείτε να αγοράσετε θα πρέπει να ελεγχθεί η νομική κατάστασή. Αυτό γίνεται, με μια σειρά από ελέγχους, που θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η απόφαση αποτελεί τη σωστή επιλογή. H παρουσία δικηγόρου κατά την αγοραπωλησία ακινήτου είναι αναγκαία σε πολλά στάδια της διαδικασίας.
Κάθε υποψήφιος αγοραστής, πριν προβεί στην υπογραφή συμβολαίου για αγορά ακινήτου, θα πρέπει να αναθέσει σε δικηγόρο τον έλεγχο τίτλων. Αυτό που θα πράξει είναι ελέγξει σε βάθος χρόνου άνω των 20- 30+ ετών το ακίνητο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο. [εάν στη περιοχή έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο]. Ο έλεγχος μεταξύ άλλων διενεργείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο (προσημειώσεις, υποθήκες, διεκδικήσεις ή αγωγές). Αν η σειρά των τίτλων μεταβίβασης του ακινήτου είναι νόμιμη και αν η περιγραφή του ακινήτου είναι ορθή σε αυτούς.
Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και το ακίνητο είναι «καθαρό», θα ελεγχθεί αν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις και έπειτα μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία για τη σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας, η υπογραφή του οποίου διενεργείται σε συμβολαιογραφείο μετά από έκδοση σειράς πιστοποιητικών και πληρωμή ανάλογου φόρου. Μετά την υπογραφή του συμβολαίου απαιτείται άμεση μεταγραφή του στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο και τότε ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του ακινήτου στο νέο ιδιοκτήτη.

Αρκετά συχνά πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μη πληρωμή ενοικίων από τους μισθωτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να κινηθεί δικαστικά. Έτσι θα διεκδικήσει τη καταβολή των μισθωμάτων και την απόδοση του μισθίου με δύο διαδικασίες ανάλογα με την κάθε ξεχωριστή περίπτωση.
Οι δύο δυνατότητες που παρέχει ο Νόμος είναι είτε η έκδοση «Διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων» η οποία είναι μία σύντομη διαδικασία και μπορεί παράλληλα να ζητηθεί η καταβολή κοινοχρήστων δαπανών κτλ. είτε η άσκηση «Αγωγής για την απόδοση του μισθίου και την πληρωμή των μισθωμάτων».
Η καταλληλότερη διαδικασία εξαρτάται από τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις που τίθενται και επιλέγεται πάντα ανάλογα με τις συντρέχουσες συνθήκες.

Θα πρέπει να αναθέσετε σε Δικηγόρο το νομικό έλεγχο για να διαπιστωθεί αν το προς καταχώρηση σήμα εμπεριέχει στοιχεία που το καθιστούν απαράδεκτο καταχώρησης ή αν υπάρχει ίδιο ή παρεμφερές σήμα με άλλο δικαιούχο στις ίδιες κλάσεις.
Μετά τον έλεγχο υποβάλεται η Δήλωση με ολοκληρωμένο φάκελο στο ΥπουργείοΟικονομίας και Ανάπτυξης αν πρόκειται για σήμα σε εθνικό επίπεδο και Αίτηση ενώπιον του euipo [Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαικής Ένωσης] αν πρόκειται για καταχώρηση σήματος σε Ευρωπαικό επίπεδο.

Νομικά κείμενα

Διαμεσολάβηση
Θεσμός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών
Περισσότερα

Χάρτης

21 0275 8542

Μυκάλης18, Νέα Ιωνία 142 32, Ελλάδα
E-mail: [email protected]