Άρθρα

Διαμεσολάβηση Ν. 3869/2010 και Ν. 4640/2019

Η Διαμεσολάβηση (“Mediation”) συνιστά θεσμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που εντάχθηκε στην ελληνική νομική πραγματικότητα με το Ν. 3869/2010 και το Ν. 4640/2019 όσον αφορά αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Αποτελεί εξωδικαστικό τρόπο επίλυσης διαφορών. Τα δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν τη διαφορά αυτή. Μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία είναι ο… Continue Reading Διαμεσολάβηση Ν. 3869/2010 και Ν. 4640/2019

Περισσότερα »
Ιστορικό